Käiduteenus

Käidukorraldus on elektriohutusseadusest tulenev kohustus kõigile hoonetele, mille peakaitse on suurem kui 100 A või mille elektrisüsteem on kõrgepingel.

Käidukorralduse eesmärk on tagada hoone elektrisüsteemi ohutus ning tõrgeteta toimimine.

Teostame käidukorraldust B-pädevuspiirkonnas.

Käiduteenus hõlmab järgnevaid tegevusi:

  1. Hoiame korras elektrisüsteemi dokumentatsiooni (hoolduskava, projektid, skeemid)
  2. Viime läbi korrapärast elektrisüsteemi tehnilist kontrolli.
  3. Korraldame kõik vajalikud elektritööd.
  4. Aitame lahendada muid elektriprobleeme.

Võtke meiega ühendust ja küsige käiduteenuse pakkumist.